Det er dansk - Differenzierende Materialien und Hinweise

Die CD-ROM „Det er DANSK for os" (zu beziehen über das IQSH) enthält 53 Übungen zu Wortschatz, Grammatik, Leseverstehen und Landeskunde mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die Übungen basieren auf den Lehrwerken „Det er dansk" und "Dansk for os".
„Vi snakkes ved!" von Angela Pude ist ein neues, kommunikatives Dänisch-Lehrwerk für Erwachsene (Hueber Verlag, 2007). Viele Texte und Materialien können aber auch schon in der Sekundarstufe I sowie in Verbindung mit den Lehrwerken „Det er dansk" oder „Dansk for os" eingesetzt werden.
Dies gilt auch für das 2010 erschienene neue Anfänger-Lehrwerk „Dansk for dig" von Inke Hach-Rathjens (Klett Verlag).
http://www.fjern-uv.dk und http://www.multidansk.dk bieten u. a. verschiedene Grammatikthemen, spielerische Übungen, Hörverständnisübungen und Lesetexte für Dänischlerner/innen.
Auch die folgenden Materialien und Hinweise ergänzen meist lektionsbezogen und differenzierend das Lehrwerk „Det er dansk":

Udtale1

Udtale2

 

Lektionen 1-12

Lektion 12+ Ny i Danmark

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Udlændingeservice har udgivet en hjemmeside, der også fint kan anvendes i danskundervisningen (fx i et computerrum eller til selvstudium):
http://www.nyidanmark.dk/da-dk
Her er fx:
1) „Et liv i Danmark" - undervisningsfilm til indvandringsprøven. Filmen beskriver grundlæggende forhold som for eksempel styreform, demokrati, kirke og geografi. Den fortæller også om centrale værdier som for eksempel ligestilling mellem mænd og kvinder og forbud mod omskæring, mod tvangsægteskaber og mod vold i ægteskab. Og endelig rummer den mange konkrete informationer om udlændingens første tid i Danmark, om danskuddannelse, sundhedssystem, uddannelsessystem mv. Filmen består af 17 kapitler, der hvert omhandler et specifikt tema. Du kan se de enkelte kapitler ved at klikke på titlen: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/indvandringsproeven/et+liv+i+danmark+–+undervisningsfilm+til+indvandringsprøven.htm
„Danmark til daglig" - med 14 lektioner inkl. oplæsning, mulighed for at se teksten, opgaver m.m.
3) „Historien bag Danmark" - et omfattende materiale med mange undertemaer fra Danmarkshistorien: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/integration/laer_om_danmark/historien_bag_danmark.htm
Teksterne er indtalt, og man kan vælge at se teksten samtidigt med eller blot at høre teksten (dog meget hurtigt oplæst = genuint taletempo). Teksterne kan også udprintes; der er efterfølgende tests og temaer til diskussion.
4) link til
www.skoleavisen.com
som er temahæfter på nettet inkl. opgaver. Her findes elevsider og lærersider.
5) „Medborger i Danmark":
Ny udgave af håndbogen for nye borgere om det danske samfund. „Medborger i Danmark" indeholder information om det danske demokrati og foreningsliv, hvordan man lærer sproget, hvordan man finder bolig og job, hvordan daginstitutioner, undervisningssystemet (fin grafik: „Det danske uddannelsessystem") og sundhedsvæsnet fungerer og meget andet. Håndbogen findes bl.a. på dansk (Dokument 1) og tysk (Dokument 2):

Ny i Danmark

 

Übungen selbst erstellen

Wollen Sie Übungen für Ihre Klassen selbst erstellen? Dann schauen Sie einfach mal unter www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm vorbei, denn hier bietet das Goethe-Institut ein Online-Programm an, mit dem Sie schnell und problemlos Übungen nicht nur für den Deutschunterricht erstellen können:

Übungen selbst erstellen