Fachdidaktische Impulse und Inspiration

Leitfaden zu den Fachanforderungen Dänisch (2019)

Der Leitfaden Dänisch unterstützt Lehrkräfte und Fachschaften darin, Unterricht auf der Grundlage der Fachanforderungen Dänisch in der Sekundarstufe I und II zu gestalten.

Leitfaden Dänisch

 

Kulturakademi.de|dk – Unterrichtsplattform der Region Sønderjylland-Schleswig

Inhalt

Für die deutsch-dänische Grenzregion stellt die Region unter anderem Materialien für den Dänisch- oder Deutschunterricht zur Verfügung.

Material für den Unterricht

Es können auch mit wenig Aufwand Transportpoolanträge für Dänischklassen gestellt werden.

Transportpool

 

Kulturfokus.de|dk – Kulturelle Projekte und Veranstaltungen in der Region Sønderjylland-Schleswig

Kulturfokus

 

KultKIT - Deutsch-dänische Zusammenarbeit in der Fehmarnbeltregion

kultKIT

 

EMU - Danmarks læringsportal

emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal i Danmark.

emu styrker spredning af viden og god praksis på tværs af uddannelser. Her findes regler og rammer, viden og forskning samt undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og redskaber formidlet i tekst, lyd og levende billeder.

emu.dk

 

sproget.dk

Sproget.dk er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).
Formålet med hjemmesiden er at:
- give en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker;
- give professionel sproglig hjælp, i form af råd og vejledning om sprog­lige problemer, samt at forklare svære emner forståeligt;
- skabe øget sproglig bevidsthed, fx med hensyn til nuancer, præcision og sprog­ets virkning, ved bl.a. at udnytte netmediets muligheder og interaktivitet;
- synliggøre og udbrede viden om dansk sprog.

sproget.dk

 

Praktisk dansk dogme-didaktik

Håndbogen „Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb" er udarbejdet af Ivy York Möller-Christensen.
Dette hæfte er en praktisk håndbog til dansklærere på tyske skoler i Schleswig-Holstein, hvor eleverne har dansk som nabo-, eller fremmedsprog.

Håndbog: Praktisk dansk dogmedidaktik

Tilhørende undervisningsmateriale Sek I: Den perfekte familie - Hvad er det egentlig?

Tilhørende undervisningsmateriale Sek II: Identitet - Hvem er jeg?